factions

 1. 20XXkiller
 2. Laxus0042
 3. 20XXkiller
 4. GuardianJohnITA
 5. GuardianJohnITA
 6. salv
 7. Cheesyduck
 8. xZexta
 9. Arsakes
 10. SpaceMonkeyRingo
 11. Londinensi
 12. SpaceMonkeyRingo
 13. Qtw
 14. Iristh