weapon mod

 1. Whitley_Chaperton
 2. Whitley_Chaperton
 3. Firepos19
 4. Externual
 5. ZaeranZero
 6. 777JackOfBlades
 7. SpazDiesFirst360.0
 8. dimitrius231
 9. GTG3000
 10. Axxroytovu
 11. Kitikira
 12. Nirrudn
 13. Nujuju299
 14. Surfeur18
 15. Lord Banri
 16. Zalerias
 17. leyhan