weapon mod

 1. Ceterai
 2. davoker
 3. Whitley_Chaperton
 4. Whitley_Chaperton
 5. Firepos19
 6. Externual
 7. ZaeranZero
 8. 777JackOfBlades
 9. SpazDiesFirst360.0
 10. dimitrius231
 11. GTG3000
 12. Axxroytovu
 13. Kitikira
 14. Nirrudn
 15. Nujuju299
 16. Surfeur18
 17. Lord Banri
 18. Zalerias
 19. leyhan