fixed

  1. thakyZ
  2. thesupergogo
  3. chixyb
  4. casualkira
  5. S00perEPICMrFox
  6. eksynn
  7. Footlong
  8. Koh
  9. krab421